Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във ВКС за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили във Върховния касационен съд за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г., представена от председателя на ВКС на основание чл. 114, ал.1, т. 14 от Закона за съдебната власт.

Обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд