Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати процедура за преназначаване на съдия от Окръжен съд – Благоевград в Специализирания наказателен съд

5 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати откритата с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, протокол № 31/23.10.2018 г., процедура за преназначаване на съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Окръжен съд – Благоевград в Специализирания наказателен съд. Решението е свързано с оттеглянето на единственото заявено в срок заявление за участие на Атанас Кирилов Маскръчки – съдия в Окръжен съд – Благоевград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд