Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Членовете на ВСС Вероника Имова и Пламен Найденов ще участват в третата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова членовете на ВСС Вероника Имова и Пламен Найденов за участие в третата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правъсодието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, за периода 27.02 – 03.02.2019 г., в гр. Рим, Италия.

С решение на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г. г-жа Имова и г-н Найденов са определени за участие в проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд