Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклада от Драгомир Кояджиков – член на ВСС от участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за подбор и назначаване на съдии

7 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклада от Драгомир Кояджиков – член на ВСС, от участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за подбор и назначаване на съдии, проведен в периода 10-11 декември 2018 г., в гр. Мадрид, Испания.

В доклада е посочено, че семинарът е част от дейностите за насърчаване на достъпа до справедливи и безпристрастни съдилища и за по-нататъшното прилагане на насоките на ЕМСС в областта на независимостта, ефикасността и качеството на правосъдието. При провеждането на семинара участниците са били разделени на три подгрупи като в резултат са изготвени препоръки и заключения по отношение на стандартите за подбор и назначаване на съдии на ЕМСС и тяхното въздействие; на възприемането и доверието в безпристрастността на процедурите за подбор и назначаване.

Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел  „Международна дейност – Доклади, анализи, решения“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд