Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Семинар за подбора и назначаването насъдии

 

Препоръки от семинара на ЕМСС за подбор и назначаване на съдии

Доклад от Драгомир Кояджиков – член на Висшия съдебен съвет, от участие в Семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети за подбор и назначаване на съдии, проведен в периода 10 – 11 декември 2018 г.,в гр. Мадрид, Испания

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд