Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На 18.02.2019 г. ще бъдат изслушани публично кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България


Съгласно решение на Комисията по подбора на кандидатите за длъжността европейски прокурор от Република България, на 18.02.2019 г. (понеделник) ще бъде проведено публично изслушване на кандидатите, допуснати до участие във втори етап на процедурата по подбора, както следва:

  1. Божидар Джамбазов – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
  2. Бойко Атанасов – следовател в Следствен отдел на Софийска градска прокуратура;
  3. Дария Христова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Пловдив;
  4. Десислава Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура;
  5. Елка Ваклинова – прокурор в Софийска градска прокуратура;
  6. Сава Петров – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
  7. Светлана Шопова-Колева – прокурор в Софийска градска прокуратура;
  8. Теодора Георгиева – съдия в Административен съд София-град.
     

Публичното изслушване ще се проведе от 10:00 часа в сградата на Висшия съдебен съвет – гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12, като може да бъде проследено в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет.

Изслушването ще включва представяне от страна на кандидатите на опита им в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, отговори на въпроси, поставени от членовете на Комисията, и преценка на владеенето на английски език.

Публикувано на 11.02.2019г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд