Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Красимира Христова за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елена

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Красимира Радославова Христова – прокурор в Районна прокуратура – Елена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Елена, считано от 14.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Христова бе определена за и.ф. административен ръководител по предложение от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България.

Прокурор Христова има общ юридически стаж над 20 години. Заемала е длъжностите: прокурор в Районна прокуратура – Елена от 01.10.1998 г. до 19.03.2000 г.; районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 20.03.2000 до 29.03.2005 г.; административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 29.03.2005 г. до 30.03.2010 г.; и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Елена от 29.03.2010 г. до 23.07.2010 г., административен ръководител на Районна прокуратура – Елена от 23.07.2010 г. до 23.07.2015 г. и прокурор в Районна прокуратура – Елена от 24.07.2015 г. и към момента.

В предложението е посочено, че прокурор Христова притежава много добра правна подготовка, организационен и административен опит, доказала е професионализъм при изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд