Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия ВСС отложи за следващото си заседание вземането на решение за освобождаване на майор Георги Атанасов Петров от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание вземането на решение, по предложението от главния прокурор на Република България, за освобождаване на майор Георги Атанасов Петров от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд