Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира седем прокурори и повиши на място в по-горен ранг осем прокурори

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Йорданка Иванова Попова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, която придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ периодично атестиране на Антон Христов Кондов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, Чавдар Любенов Мънев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Левски, Мирослав Илиев Илиев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Карнобат, Свилена Иванова Костова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура - Девин и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 4 във връзка чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Радослав Георгиев Бакърджиев – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик и прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“

С решения от днес повишени, на основание чл. 234 от ЗСВ, на място в по-горен ранг са Веселина Атанасова Гайдажиева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас, Георги Николов Кърпаров – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив, Иван Валериев Първанов – прокурор в Софийска районна прокуратура – прокурор в Софийска районна прокуратура, Стела Веселинова Юрчиева-Башева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Златоград, Атанас Костадинов Христов – прокурор в Районна прокуратура – Варна, Христо Минков Христов – прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, Надя Емилова Николова-Цанкова – прокурор в Районна прокуратура – Елин Пелин, Галина Вълчева Йорданова – прокурор в Окръжна прокуратура – Силистра.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд