Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Станислав Стойков – прокурор в СГП за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-0-1.

Прокурор Стайков е единствен кандидат в процедурата. Съгласно функционалната характеристика на вакантната позиция избраният от ЕК кандидат ще  извършва проверки за законосъобразността на разследванията на OLAF, правен преглед на окончателния доклад при приключване на разследването и други.

Прокурорската колегия възложи на експертите от дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да предоставят документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд