Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкретизира определянето на заплатата на прокурорски помощник

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкретизира определянето на заплатата на прокурорски помощник. Колегията подкрепи решението на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 4/06.02.2019 г. и указа на административните ръководители на органите на съдебната власт, че текстът на чл. 247 от ЗСВ е специален по отношение на съдебните/прокурорските помощници и разпоредбата на чл. 348 от ЗСВ не следва да се съблюдава при определяне на трудовото им възнаграждение. Разпоредбата на чл. 247 ЗСВ регламентира, че съдебните и прокурорските помощници получават основно месечно трудово възнаграждение в размер до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската съдийска или прокурорска длъжност. Към настоящия момент, съгласно действащата Таблица № 1, заплатата на прокурорски помощник може да е до 1839.00 лв.

В предложението от Гергана Мутафова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ да Комисия „Бюджет и финанси“ е посочено, че ограничението на чл. 247 от ЗСВ, както и от Правилата за организацията на работната заплата на магистратите и съдебните служители в ПРБ, утвърдени  със заповед на плавния прокурор на Република България през 2015 г. „прокурорските помощници получават основно месечно възнаграждение в размер от 70 до 90 на сто от основното месечно възнаграждение за най-ниската прокурорска длъжност“ в диапазон от 1430.00 лв. до 1839.00 лв.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд