Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие статистическите таблици, съдържащи данни за броя на разследваните досъдебни производства през 2018 г. в НСлС, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и СГП

13 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие на основание чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ статистически данни за разследваните досъдебни производства през 2018 г. в Националната следствена служба, следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура. Статистическите таблици ще бъдат публикуване на интернет страницата на ВСС в раздел „Статистика“.

Заради установена трайна тенденция за понижаване на два показателя в седем окръжни следствени отдели, Прокурорската колегия реши да изпрати статистическите данни за разследваните досъдебни производства през 2018 г. – Приложение 6 „Среден брой приключили досъдебни производства от следовател в окръжен следствен отдел -  ОП, СГП и СП“ и Приложение 7 „Среден брой приключени с мнение за съд досъдебни производства от следовател в окръжен следствен отдел – ОП, СГП и СП“ на административните ръководители на Апелативна прокуратура – София, Апелативна прокуратура – Пловдив и Апелативна прокуратура – Велико Търново. Апелативните прокурори, на основание чл. 140, ал. 4, т. 2 от ЗСВ следва да установят налице ли са пропуски и нарушения в дейността на съответните следствени отдели при Софийска градска прокуратура, Окръжна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Перник, Окръжна прокуратура Враца, Окръжна прокуратура – Видин, Окръжна прокуратура - Хасково, Окръжна прокуратура – Ловеч.

Административните ръководители трябва да установят какви са причините за занижаване на показателите: среден брой приключили досъдебни производства от следовател в следствен отдел на окръжна прокуратура за 2018 г. и среден брой приключени досъдебни производства с мнение за съд от следовател в следствен отдел при окръжна прокуратура за 2018 г.

Административните ръководители трябва да уведомят Прокурорската колегия предприетите организационни мерки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд