Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на молби за преназначаване на трима заместник-председатели на Софийския градски съд

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на допълнително внесените в заседанието ѝ на 19.02.2019 г. молби на Десислава Любомирова Попколева, Даниела Велинова Борисова- Райчинова, Албена Марчева Ботева за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийския градски съд и назначаването им на длъжност „съдия“. Те се мотивират с чл. 160, във връзка с чл. 165 ал. 1, т. 2 от ЗСВ – поради подаване на оставка.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд