Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Йордан Иванов Геров за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Момчилград

19 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт и в изпълнение на Решение на СК по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, определи Йордан Иванов Геров – административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград, за изпълняващ функциите административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград, считано от 21.02.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичащия на 20.02.2019 г. мандат на Йордан Геров като административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд