Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише финансова обосновка по проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот в гр. София, ул. „Черковна“ № 90

21 февруари 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия ВСС да подпише финансова обосновка по проект на Решение на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот – публична държавна собственост, на ВСС, находящ се в гр. София, ул. „Черковна“ № 90.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд