Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител - председател на Районен съд – Велинград

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград.

Кандидатурата на Асен Димитров Палавеев – прокурор в Районна прокуратура – Велинград, получи 4 гласа „за“, а за другия кандидат Валентина Драгиева Иванова – съдия в Районен съд – Велинград, не бе дадена подкрепа. Против двамата кандидати гласуваха 8 членове на Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд