Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи дисциплинарно дело срещу Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 12.03.2019 г. в 12,30 ч., дисциплинарно дело срещу Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд. Решението е във връзка с направено предложение по чл. 320, ал. 3, б. „в“ от Закона за съдебната власт за налагане на по-тежко наказание от предложеното от дисциплинарния състав. На основание чл. 320, ал. 5 от ЗСВ Съдийската колегия дава възможност на дисциплинарно отговорното лице да бъде изслушано на заседанието.

Дисциплинарното производство срещу Мирослава Тодорова е образувано по предложение на Инспектората към ВСС за нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт – системно неспазване на процесуалните срокове по чл. 308 от Наказателно-процесуалния кодекс и чл. 340 от НПК.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд