Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Георги Ушев – председател на АСНС

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство по направеното предложение от председателя на Върховния касационен съд за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Василев Ушев – председател на Апелативния специализиран наказателен съд.

Предложение за образуване на дисциплинарно производство е направено от Лозан Панов - председател на ВКС, като се сочат дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт – действие, накърняващо престижа на съдебната власт, и по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – неизпълнение на други служебни задължения. Той се мотивира с доклад по възложената от него проверка на дейността на АСНС, изготвен от съдия Галина Захарова – заместник-председател на ВКС и ръководител на Наказателна колегия, съдия Капка Костова – председател на I наказателно отделение, и съдия Галина Тонева – председател на II наказателно отделение.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид, че в доклада се правят констатации за изолиран случай на неправилна практика по чл. 343 от НПК, относима към спиране на изпълнението на съдебни определения, постановени по реда на чл. 270 от НПК. Посочва се и непълнота на разпоредбата на чл. 343 от НПК, и липса на съдебна практика по нейното приложение при образуването и администрирането на производствата, поради което и не може да се направи извод за допуснати дисциплинарни нарушения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд