Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Силвия Петрова Петрова като административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 203, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Силвия Петрова Петрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Търговище, с отличие „личен почетен знак: първа степен златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества“. Колегията гласува тя да бъде наградена с парична награда от 1000 лв.

Предложение за награждаването ѝ е направено от и. ф. административния ръководител – председател на Апелативен съд – Варна. В него се посочва близо 40-годишния юридически стаж на съдия Петрова, от които над 32 години в съдебната система, богатия професионален опит, безупречно изпълнение на задълженията, доказаните в работата ѝ на административен ръководител отлична юридическа подготовка и висока квалификация, както и нейният принос за издигане на авторитета на съдебната система.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия освободи Силвия Петрова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище, считано от 05.03.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд