Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Тихомир Пенков Петков за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК по протокол № 45/07.11.2017 г., т. 9 определи Тихомир Пенков Петков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Търговище, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Търговище, считано от 05.03.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд