Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи членове на конкурсните комисии за младши съдии поради направени отводи

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Румен Лазаров – съдия в Окръжен съд – Плевен, за редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища на мястото на подалия отвод Петър Пандев.

Колегията определи чрез жребий:

  • проф. д. ю. н. Маргарита Чинова - хабилитиран преподавател по наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като редовен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища на мястото на доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова;
  • Спасена Русенова -  съдия в Окръжен съд – Стара Загора, наказателна колегия, като резервен член на първа конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Румен Лазаров;
  • Пламена Върбанова – съдия в Окръжен съд - Бургас, гражданска колегия, като редовен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Васка Халачева;
  • Иванела Караджова - съдия в Окръжен съд – Стара Загора, като резервен член на втора конкурсна комисия за младши съдии в окръжните съдилища, на мястото на Величка Белева.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд