Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира седем магистрати и повиши в ранг двама

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от Закона за съдебната власт прие комплексна оценка „много добра“ на Анатоли Йорданов Бобоков – съдия в Районен съд – Бургас, който придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт периодично атестиране на Кристина Райкова Филипова – съдия в Софийски градски съд, и на Борис Димитров Илиев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, като за всеки от тях прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ е проведено извънредно атестиране на Десислава Цветкова Миланова – съдия от Районен съд – Берковица, на Ерна Жак Якова-Павлова – административен ръководител- председател на Районен съд – Варна, на Симеон Георгиев Захариев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, и на Надя Стефанова Бакалова – съдия в Районен съд – Своге, като за всеки магистрат е приета комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Антоанета Маринова Симеонова – съдия в Районен съд – Троян, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, и Атанас Василев Славов – съдия в Окръжен съд – Варна на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд