Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди процеса на подготовка на Единна информационна система на съдилищата

26 февруари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди сроковете и процеса на изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, изпълняван от ВСС като бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“. Колегията прие за сведение писмо на ръководителя на проекта Гергана Мутафова – член на Прокурорската колегия на ВСС, която информира Съдийската колегия за развитието на проекта във връзка с решението на СК да възложи на Красимир Шекерджиев – член на СК, да разработи нова система за измерване на натовареността на съдилищата, като продължи да работи Системата за изчисляване на натовареността на съдилищата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд