Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не назначи трима кандидати в конкурс за първоначално назначаване във ВКП

27 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не назначи класираните кандидати в конкурса за първоначално назначаване във ВКП, обявен с решение на ВСС по протокол № 54/20.11.2014 г.

По отношение на двама от кандидатите Колегията взе решение да не ги повиши поради отпадане на правното основание за това, с оглед встъпването им като магистрати: Николета Александрова Кобурова – като прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а Стоил Крумов Томов – като прокурор в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия на ВСС взе предвид актуалната съдебна практика, а именно Решение № 15979/19.12.2018 г. по административно дело № 8637/2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, Решение № 8/02.01.2019 г. по административно дело № 8636/2018 г. на ВКС, Шесто отделение, която отменя възможността встъпилите в магистратско правоотношение кандидати да продължат участието си в конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.

По отношение на втория по реда на класирането кандидат Мая Велкова Добровска, Колегията не я назначи на длъжност „прокурор“ във ВКП, поради липсата на необходимите професионални качества за заемане на длъжността

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд