Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

27 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий доц. д-р Юлиана Младенова Матеева - хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, като резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, по конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 30/21.11.2018 г. Решението е във връзка с отвод на доц. д-р Светла Маргаритова-Вучкова – хабилитиран преподавател по наказателно право в Бургаския свободен университет, определена за резервен член на конкурсната комисия с решение на ПК по протокол № 6/20.02.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд