Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не уважи молби за назначаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

27 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 55, ал. 1 от Административния процесуален кодекс, възобнови административното производство във връзка с повишаването на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт на седем магистрати. Решението е във връзка с отпадалото основанието за спиране, а именно приключване на съдебното производство пред Върховния административен съд по оспорване на § 6 от Предходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.

Колегията не назначи, поради отмяна на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.:

- Венета Димитрова Стефанова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Бургас;

- Владимир Цветелинов Колев – прокурор в Районна прокуратура – Шумен, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград;

- Мария Иванова Николова – прокурор в СРП, на длъжност „прокурор“ в СГП;

- Даниела Зефирова Андреева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на длъжност „прокурор“ в СГП, и съответно на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив и на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково,

- Златко Христов Каракачанов – прокурор в СРП на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София и на длъжността „прокурор“ в СГП;

- Антон Иванов Мицов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София на длъжност „прокурор“ в СГП, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, и на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура;

- Пламен Георгиев Райнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, на длъжност „прокурор“ в СГП.

Поради отмяната на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2019 г. Прокурорската колегия не назначи и Ивайло Борисов Ангелов – следовател в Националната следствена служба, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура. По отношение на него не е налице спряно административно производство.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд