Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи Ангел Михайлов Алексов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Радомир

27 февруари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303 ал. 2, т. 2, б. 4а“, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 304, ал. 1 от Закона за съдебната власт поощри Ангел Михайлов Алексов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Радомир, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда, в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването е направено от Главния прокурор на Република България. Той се мотивира с богатия професионален и организационен опит, и изключително отговорното и компетентно изпълнение на задълженията от Ангел Алексов. Посочен е също неговият принос за издигане авторитета на съдебната власт.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт Прокурорската колегия освободи Ангел Михайлов Алексов от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Радомир, както и от длъжността „прокурор“, считано от 12.03.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд