Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри изпълнението на план за действие в Районен съд – Пазарджик, във връзка с извършен одитен ангажимент

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри изпълнението на утвърдения от административния ръководител на Районен съд – Пазарджик план за действие, който е одобрен от Пленума с решение по протокол № 27/01.01.11.2018 г.

Планът е изготвен за изпълнението на три от препоръките, направени във връзка с извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд – Пазарджик.

Предоставената от съда писмена информация показва, че препоръките са изпълнени.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд