Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия да сключи договори за външни услуги за преводи, интернет свързаност и ЦУБИПСА

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да сключи договор с „АРТЕ.ДОК“ ЕООД  за извършване на устни и писмени преводи за нуждите на ВСС за срок от една година, на обща прогнозна стойност в размер до 29 990 лв. без ДДС.

Ангажирането на външни преводачи е от съществено значение за осигуряване на професионална услуга, предвид обема на работа, наличните ресурси и представителността на институцията.

Пленумът възложи на представляващия ВСС да сключи с  „АЙ ПИ СЕК“ ЕООД  договор за предоставяне на хостинг, техническо осигуряване, поддръжка и осигуряване на интернет свързаност за срок от 1 година в размер на 12 500 лв. без ДДС.

На представляващия ВСС е възложено също да сключи договор с „АБАТИ“ АД  за поддръжка на разработения за нуждите на ВСС Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове с обща цена на поддръжката 12 000 лв. без ДДС за срок от една година. Решението е във връзка с изтичащ на 14.03.2019 г. срок. Необходимостта от услугата е мотивирана с обстоятелството, че системата е полезна за магистрати, адвокати и граждани, тъй като осигурява безплатен електронен достъп до съдебните актове на всички съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд