Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди списък на свободните, годни и негодни за обитаване ведомствени жилища

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди общ списък на свободните, годни и негодни за обитаване ведомствени жилища, разпределени за ползване и възложени за стопанисване на съответните административни ръководители на органите на съдебната власт с решение по т. 39 от протокол № 16/25.05.2017 г. на Пленума на ВСС.

Информацията в списъка е предоставена от ВКС, ВАС, АСНС, ОС – Велико Търново, ПРБ и ВСС. Тя ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд