Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение Отчет за дейността на НИП за 2018 г., Годишен план за дейността и Годишен каталог с приоритетни области и преподавателски екипи в обучителната дейност на НИП през 2019 г.

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2018 г., Годишен план за дейността на НИП за 2019 г. и Годишен каталог с приоритетни области и преподавателски екипи в обучителната дейност на НИП през 2019 г.

Стратегическите документи са приети на заседание на Управителния съвет на НИП, проведено на 04.02.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд