Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решение за настаняване на четирима кандидати в жилища от ведомствения фонд на Съвета

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет настани трима служители в Администрацията на ВСС и един служител в Инспектората към ВСС, и техните семейства, в недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на ВСС.

 Решението е взето на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, т. 1, чл. 25, ал. 2 във връзка с ал. 1, б. „а“ от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди (приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 19/05.07.2018 г.) и въз основа на съответните заявления на кандидатите, решения на постоянно действащата жилищна комисия към Пленума на ВСС и оценителни протоколи по чл. 30, ал. 2 от Правилата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд