Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази съгласие за удължаване на срока на договор за наем за сграда на Районен съд - Карлово

28 февруари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие да се удължи с една година, считано от 10.03.2019 г., договорът за наем на сграда, ползвана от Районен съд – Карлово. С контракта, сключен на 09.03.2017 г. между „Карлово Пропърти“ ООД и Висш съдебен съвет, е предоставен за временно и възмездно ползване за нуждите на Районен съд – Карлово недвижим имот – двуетажна сграда в гр. Карлово.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд