Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не прие предложение за изготвяне на правила за прекратяване на командироването на съдии

5 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не прие предложение на Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, за изготвяне на правила, по които да упражнява правомощието на СК по чл. 30, ал. 5, т. 18 от Закона за съдебната власт.

Председателят на ВКС посочи, че поставя въпроса във връзка с решение на СК по Протокол № 27/18.09.2018 г., с което е прекратено командироването в Софийския районен съд на Лилия Терзиева-Владимирова - съдия в Районен съд – Пещера, предвид неговата висока натовареност, над средната за страната, и последвалото ѝ командироване със заповед на и. ф. председателя на Окръжен съд – Пазарджик в Районен съд - Велинград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд