Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи на председателя на Апелативен съд – София проверка на организацията на работата на Наказателното отделение в Окръжен съд - Благоевград

5 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да възложи на председателя на Апелативен съд – София, да упражни правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт като извърши проверка по писмо на съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград.

Решението е във връзка с писмо от осем съдии от Наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград, които поставят проблеми в организацията на дейността му – липса на ръководител, необходимост от обявяване на свободна щатна бройка за наказателен съдия; оспорват като нелегитимно проведено на 18.01.2019 г. Общо събрание на съдиите и взето решение, гражданските съдии да не дават дежурства в почивни и празнични дни. Магистратите искат Колегията да упражни правомощията си във връзка с организацията на дейността на отделението, съобразно чл. 30, ал. 5, т. 5 от Закона за съдебната власт, и настояват да бъдат изслушани.

Членовете на Съдийската колегия обърнаха внимание, че е необходимо да бъдат изслушани, както магистратите, така и административният ръководител на съда, да се проучи наличната документация и да се даде възможност на Общото събрание на съда да реши проблема.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд