Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА

ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

 

Уведомяваме ви, че Комисията по атестирането и конкурсите внесе в заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 12.03.2019 г., предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.

Във връзка с горното и в изпълнение на изискванията на чл. 186а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, в 7 – дневен срок следва да подадете декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1 от ЗСВ в деловодството на администрацията на ВСС или да я изпратите по пощата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд