Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Петър Валентинов Живков за втори мандат административен ръководител на Районен съд – Кула

12 март 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Петър Валентинов Живков за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Кула.

Той има над 14 години юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. От 20.01.2014 г. до 20.01.2019 г. е административен ръководител – председател на Районен съд – Кула.

Петър Живков кандидатства за длъжността, мотивиран от натрупания професионален и административен опит, изградените управленски умения и потенциал за създаване на добра работна атмосфера, както и реализираните от съда добри резултати през първия му ръководен мандат. Всички дела се решават в законоустановените срокове, малка част от тях се обжалват, а административните услуги се предоставят в рамките на деня. Като основни цели той си поставя постигане на високо ниво на правораздаване и повишаване на общественото доверие на местното общество към съдебната система. В своята Концепция за управление на съда акцентира на поддържането на добри и коректни отношения с други органи на съдебната власт, медиите, неправителствени организации и гражданите. Според кандидата съдът е постигнал качествено и срочно правораздаване, както и добро и качествено обслужване на гражданите, които са предпоставка за повишаване на общественото доверие към съдебната власт. Сред приоритетните му задачи е решаването на инфраструктурни проблеми на съда и ограничаване на разходите.

Въпроси към Петър Живков поставиха Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия на ВСС. Те поискаха информация относно реформата на съдебната карта, измерването на натовареността в малките съдилища, където няма специализация на съдиите, създават ли се електронни досиета на делата в съда, какви потребности има той от техника, за работата по наказателни дела от административен характер, има ли проблеми с призоваването  и други.

Подкрепа към кандидата заявиха Цветинка Пашкунова - член на Съдийската колегия, и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, които се мотивираха с представената концепция за управление на съда и представянето на Петър Живков показват задълбочено познаване на проблемите на съда. Обърнато бе внимание на постигнатите от съда много добри резултати, както и на демонстрирания от кандидата административен опит по време на първия му управленски мандат. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд