Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи произнасянето по решението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 24 по описа на ВСС за 2018 г. образувано срещу Петър Петров Смолички – прокурор в Софийска районна прокуратура

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето по решението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №  24/2018 г. по описа на ВСС, образувано срещу Петър Петров Смолички - прокурор в Софийска районна прокуратура. Точката бе оттеглена от дневния ред, тъй като дисциплинарно привлеченото лице не е връчено решението на дисциплинарния състав, поради ползване на платен годишен отпуск.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд