Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Борислав Божидаров Дамянов на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Плевен

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Борислав Божидаров Дамянов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен на длъжност „заместник на административния ръководител  - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Плевен.

Борислав Дамянов има над 15 години юридически стаж, от които над 13 като прокурор в Районна прокуратура – Плевен.

В предложението от П. Петков – административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен е посочено, че прокурор Дамянов „справя се с голям обем от работа и се произнася с добре мотивирани актове“, отличава се със задълбочена теоретична подготовка, богат практически опит, бил е наблюдаващ прокурор по много дела с фактическа и правна сложност. Отчетено е, че прокурор Дамянов  умее да работи в екип, да ръководи и мотивира околните.

Считано от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 и чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Росен Николов Кръстев – прокурор в Районна прокуратура – Плевен от заеманата длъжност „заместник административен ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Плевен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд