Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Симона Благова Генова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б“а“ и ал. 3, т. 1 във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Симона Благова Генова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качество.

Симона Генова е поощрена по предложение от Иван Даскалов – административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив.

В предложението му е посочено, че прокурор Генова работи в системата на прокуратурата над 37 години. Започнала е кариерата си като заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик и е заемала длъжността в периода от 1982 г. до 1990 г., след което е била прокурор в Окръжна прокуратура – Пазарджик. Считано то 01.03.2001 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, като завежда „Гражданско-съдебния надзор“.

В мотивите за поощряването на прокурор Генова е посочено, че тя притежава много добра теоретическа подготовка, принципна е и проявява  коректност в отношенията с колегите си. През годините е доказала сериозна отношение към професията, умее и проявява стремеж да предава знанията и опита си на по-младите колеги.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Симона Генова от заеманата длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, считано от 15.03.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд