Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Пролетка Велкова Борисова – прокурор в Окръжна прокуратура – Видин с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв.

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б“а“ и ал. 3, т. 1 във вр. чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Пролетка Велкова Борисова – прокурор в Окръжна прокуратура – Видин с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качество.

Пролетка Борисова е поощрена по предложение от М. Илиева – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Видин. В предложението е посочено, че г-жа Борисова е прокурорът с най-голям юридически стаж в Окръжна прокуратура – Видин. Повече от 37 години тя работи като прокурор в Районна прокуратура – Кула, преминавайки през  заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Видин и прокурор в Окръжна прокуратура – Видин, като в периода от 1992 г. до 2009 г. е била окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин.

Изтъкнато е, че в работата си прокурор Велкова показва безспорен професионализъм, много добра теоретична подготовка и богат практически опит, споделя знанията и опита си, ползва се с авторитет сред юридическата общност.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Пролетка Велкова от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Видин, считано от 18.03.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд