Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител-класифицирана информация“ в Окръжна прокуратура – Русе

13 март 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ една щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител-класифицирана информация“ в Окръжна прокуратура – Русе. Щатната длъжност е разкритата, с оглед тенденцията за увеличаване на общия брой обработени документи, съдържащи класифицирана информация. Окръжна прокуратура – Русе е сред прокуратурите с най-голям брой обработени класифицирани и явни документи в регистратурата за класифицирана информация по реда на ЗЗКИ и ЗСРС. Щатната бройка ще бъде финансово обезпечена за сметка на бюджета на прокуратурата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд