Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет извърши корекции по бюджетите на органи на съдебната власт във връзка с искания от административни ръководители

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджета на Съвета и Административен съд – Благоевград с 15 000 лв., с цел осигуряване на средства за заплащане на цена за присъединяване на необходимата мощност от 200 kWна обект „Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград“ към електрическата мрежа на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД. Извършени бяха корекции по бюджетите на ВСС и Административен съд – Смолян, Окръжен съд – Стара Загора и Административен съд - Бургас за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации, компютри и многофункционална черно-бяла печатна система. Коригирани бяха бюджета на Районен съд – Пловдив за закупуване на три броя скенери, бюджета на Районен съд – Пловдив за  закупуване на елементи за информационна структура, както и по бюджета на Софийски районен съд за закупуване на компютърна система „NForce“ и внедряване на система „JES“. Компютърната система е специализирана в управлението на паричните потоци, свързани с изплащането на суми от съдебните изпълнители и е интегрирана с деловодната система „JES“.

Пленумът на ВСС даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и Районен съд – Луковит за осигуряване на средства за закупуване на модул „Съдебен призовкар“ и модул „Мобилен призовкар“ към САС „Съдебно деловодство“.

Бюджетът на Административен съд – Перник бе увеличен с цел осигуряване на средства за извършване на техническа експертиза но ОВК система, изградена на 5-ти и частично 4-ти етаж.

Увеличен бе бюджетът на ВСС във връзка с необходимостта от извършване на обезопасяване със строителна мрежа на едноетажна сграда, находяща се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82 и осигуряване безопасността на случайно преминаващите от падащи части и архитектурни елементи от увредената фасада с лице към ул. „Шар планина“.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд