Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация във връзка с отчета и заявката за финансиране с бюджетни субсидии на военно временни задачи по отбраната на страната и на отбранително-мобилизационната подготовка

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение представените от главния секретар на администрацията на главния прокурор Отчет за изразходваните финансови средства за 2018 г. и Заявка за финансиране с бюджетни субсидии от държавния бюджет за изпълнение на военновременните задачи по отбраната на страната и на отбранително мобилизационната подготовка за 2020 г. Информацията ще бъде изпратена на Министерство на отбраната.

Съгласно чл. 7, ал. 4, т. 1 от ПМС № 258/2005 г. първостепенните разпоредители с бюджет изпращат в Министерство на отбраната заявки за финансиране на отбранително мобилизационната подготовка за следващата година и отчети за разходваните  средства за предходната година. Дейностите се финансират с бюджетни субсидии от държавния бюджет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд