Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи Калина Чапкънова за свой представител в предстоящата среща на Форума на ЕМСС за дигитално правосъдие

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи и командирова Калина Чапкънова за участие в срещата на Форума на ЕМСС за дигитално правосъдие.  Форумът ще се проведе в периода 28-30 март 2019 г. в гр. Лисабон, Португалия.

Дейностите свързани с Форума за дигитално правосъдие се осъществяват в рамките на Проект 3 на ЕМСС „Създаване на Форум за дигитално правосъдие“. Проектът е стартирал  през 2018 г. с провеждането на встъпителна среща и семинар за дигитално правосъдие проведени през м. май в гр. Амстердам, Кралство Нидерландия. Основните цели на проекта са  насърчаване дигиталното правосъдие и модернизацията на правосъдието чрез идентифициране на  предизвикателства и възможности; обмен на добри практики и постижения на национално ниво; споделяне достиженията на европейско ниво в областта; осигуряване на съдебна перспектива за електронно правосъдие на Европейската комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд