Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение доклади от членове на ВСС и от съдебни служители във връзка с участието им в международни срещи

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад от Олга Керелска и Калина Чапкънова – членове на ВСС от участие в среща по проекта на ЕМСС „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ – 2018-2019 г., проведена в периода 3-4 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния и доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, АГП, от участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with E-CODEX“, финансиран от ЕК по  програма „Justice“, проведена в периода 29-30 януари 2019 г. в гр. Виена, Австрия.

Докладите ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Международна дейност“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд