Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС не разреши продажба на имоти от ведомствения жилищен фонд

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не даде разрешение за закупуване на  жилища от ведомствения жилищен фонд на Съвета. Общо 17 заявления са постъпили от магистрати и съдебни служители за закупуване на предоставените им ведомствени жилища, като част от кандидатите са напуснали съдебната система.

Отказите по заявленията за закупуване на жилища са поради ограничения жилищен фонд, предоставен в управление на ВСС, предназначен за задоволяване на жилищни нужди и големия брой постъпили заявления от кандидати от органите на съдебната власт за настаняване в жилища  от ведомствения фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд