Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди Вътрешни правила за разглеждане на кандидатури за участие в процедури на ЕК за подбор на командировани национални експерти и командировани експерти в мисии на ЕС във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Вътрешни правила за разглеждане на кандидатури за участие в процедури на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти и командировани експерти в мисии на Европейския съюз във връзка с Общата политика за сигурност и отбрана.

Правилата гарантират прозрачна и ясна процедура, основана на професионалните и делови качества на кандидатите. Те са структурирани в три раздела: Общи положения, Командировани национални експерти и Командировани експерти в мисии на ЕС във връзка с ОПСО.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд