Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Момчилград

14 март 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Сандански и съответно разкри една длъжност „съдия“ в Районен съд – Момчилград, считано от датата на вземане на решението.

Към момента по щатното разписание на Районен съд – Момчилград са налице две магистратски длъжности. Едната е за длъжността „административен ръководител“, която е вакантна поради изтичане мандата на досегашния председател. Същият с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 6/19.02.2019 г. е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда. Втората заета длъжност е за „съдия“. Увеличаването на щатната численост се налага с оглед необходимостта от устройване на съдийска длъжност на досегашния административен ръководител с изтекъл втори мандат и  липсата на свободна магистратска длъжност, на която да бъде преназначен.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд