Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
58 кандидати се явиха на писмения изпит в конкурса за „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура

Днес, 18.03.2019 г. в сградата на Националния институт на правосъдието, зали №№ 32 и 42 се проведе писменият изпит по обявения с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по пр. № 31/28.11.2018 г.  конкурс за първоначално назначаване и заемане на 7 свободни длъжности  „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.

Общо 72 кандидати бяха допуснати до участие в конкурса, като на писмения изпит се явиха 58 души.

В 9,00 часа, в присъствието на членовете конкурсната комисия, в зала № 32 в сградата на Националния институт на правосъдието, се изтегли един казус по наказателно-правни науки и един тест по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд